Hvad er misbrug?

Misbrug er en kompleks tilstand, hvor en person anvender stoffer eller udøver adfærd, som kan være skadelig for dem selv eller andre. Det kan dække over alt fra overforbrug af alkohol, narkotika, og medicin til skadelige vaner som spilafhængighed eller overforbrug af digitale medier.

Det er karakteriseret ved at handlingerne bliver en nødvendighed for personen, og ofte på trods af negative konsekvenser for individets helbred, velbefindende og relationer.

At forstå misbrug er det første skridt mod at hjælpe dem, der kæmper med disse udfordringer.

Forskellige tegn på misbrug

Generelle tegn på afhængighed:
 1. Ændringer i adfærd eller humør: Personer, der misbruger, kan vise drastiske skift i adfærd eller humør. Disse kan inkludere irritabilitet, vredeudbrud eller synlig eufori, der synes ude af kontekst med situationen.

 2. Isolation og tilbagetrækning: Et typisk tegn på misbrug er, at personen trækker sig tilbage fra familie, venner og sociale aktiviteter, som de engang nød.

 3. Fald i præstationer: Dette kan være på arbejdet, i skolen, eller i andre områder af livet, hvor personen tidligere har præsteret godt. Et pludseligt drop i præstationerne kan være et rødt flag.

 4. Neglegering af personlig hygiejne: Afhængighed kan føre til, at en person forsømmer grundlæggende selvpleje, hvilket resulterer i mærkbare ændringer i udseendet.

Søg professionel rådgivning!

Mistænker du en pårørende har et misbrug, eller har du selv et som du ønsker hjælp med?

Hvorfor Misbrug er Så Ødelæggende

Afhængighed har dybtgående skadevirkninger på både misbrugeren og deres pårørende. For misbrugeren fører afhængigheden til alvorlige helbredsmæssige skader, mental ustabilitet, og sociale konsekvenser som ødelagte relationer og økonomisk ruin. Denne afhængighed driver ofte misbrugeren til at handle på måder, der bryder tilliden til og skader de pårørende, herunder løgn, bedrag og nogle gange kriminalitet.

For de pårørende medfører misbruget stress, hjertesorg og en følelse af magtesløshed. At se en elsket kæmpe med misbrug kan være utrolig smertefuldt, og børn i misbrugsramte hjem kan bære følelsesmæssige og adfærdsmæssige ar hele livet.

Det at bryde med afhængighed kræver ofte hjælp og stor indsats, men det er muligt at komme ud på den anden side. Genopbygning af et liv efter misbrugsproblemer er en proces fyldt med udfordringer, men også håb.

misbrug konsekvenser

Behandling og forebyggelse

De mest almindelige behandlingsformer
 • Ambulant behandling: Behandling, hvor klienter regelmæssigt besøger et behandlingscenter for terapi og rådgivning, men ikke overnatter.

 • Individuelt tilpassede behandlingsforløb: Behandlingsplaner skræddersyes til den enkeltes specifikke behov for at sikre den mest effektive støtte og genopretning.

 • Tværfaglige behandlingsteams: Samarbejde mellem forskellige sundhedsprofessionelle, såsom læger, psykologer og socialrådgivere, for at tilbyde en omfattende behandling.

 • Støtteprogrammer for pårørende: Ressourcer og terapi tilgængelige for familiemedlemmer og venner, som støtter dem i at håndtere de udfordringer, der følger med en nærståendes misbrug.

Få hjælp som pårørende
Få hjælp som pårørende og lær mere omkring gratis tilbud og støttegrupper til påørrende.

Bliv udredt af en psykolog

At gå til psykolog for at få en udredning af ens misbrug kan være et afgørende skridt mod genopretning og bedre mental sundhed. Her er flere grunde til, at det kan være en god ide:

 

 1. Forståelse af Rodårsagerne: En psykolog kan hjælpe med at afdække de underliggende årsager til misbruget, som kan være afgørende for en vellykket behandling.

 2. Udvikling af Håndteringsstrategier: Psykologen kan vejlede i udviklingen af effektive strategier for at håndtere trang og forebygge tilbagefald.

 3. Personlig Vækst: Terapi kan fremme selvindsigt og hjælpe en med at forstå og ændre de adfærdsmønstre, der fører til misbrug.

 4. Støtte og Vejledning: En psykolog kan tilbyde professionel støtte, hvilket er en værdifuld ressource i genopretningsprocessen.

Få hjælp som pårørende
Få hjælp som pårørende og lær mere omkring gratis tilbud og støttegrupper til påørrende.